Xepto tilbyr både SMS- og epost-varsling ved alarm og andre hendelser direkte til kunde.

Container/alarm som ikke skal benyttes til lagring av eksplosiv vare trenger ikke tilknyttes en alarmsentral. 


Hvis container/alarm benyttes til lagring av sprengstoff,

gjelder Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (FOR-2002-06-26-922kapittel 7, §7-4 Bygningstekniske forhold, fastsatt av DSB.

«Alarmen skal knyttes til FG-godkjent alarmsentral eller vaktsentral, eventuelt politi eller brannvesen der disse har et slikt mottak» -utdrag av veiledning til forskriften. 

 

På bakgrunn av dette kravet har Xepto en overføringsavtale med Avarn Security AS og Stanley Security AS.

Ved alarm sendes det info til alarmselskap som ringer kontaktpersoner iht. avtale, samtidig sendes det varsel på SMS og/eller epost direkte til kunde med opplysninger om alarmårsak m.m.  


Du kan selv velge i alarmavtalen om alarmeselskapet skal rykke ut ved alarm, eller om utrykning kun skal skje når det ikke er oppnådd kontakt og/eller alarmselskapet blir anmodet til å rykke ut. 


Velg hvilket selskap alarmen skal tilknyttes:

Alarmavtale Xepto-Stanley Security                       AVARN SECURITYPrisliste se xepto.no/mobilsikkerhet/priser